Translate

dijous, 31 de desembre de 2009

FELIÇ ANY NOU

El Consell Directiu del Centre d’Esports d’Esparreguera desitja que el proper 2010 us sigui, a tots i totes, del Centre o no, magnífic i ple de joia.
Creieu-nos, ho serà, no hi ha una altra possibilitat. Pitjor que el 2009 no pot ser perquè seria la fi del món i, segons ens informa un amic nostre que està venint des de l’Orient amb dos tipus més, encara no toca.
FEILç-2010!! (ho pilleu?)
SALUT i FEINA (que tot lo altre vindrà afegit)

INFORME SOBRE REUNIÓ AMB L'ALCALDESSA

Ahir es va realitzar la reunió a la que ens havien convocat i de la que us havíem fet avinent la seva convocatòria. Com sigui que per diverses causes no vàrem poder informar ahir, us traslladem ara el resum, una síntesi, de la reunió que va durar 1 hora i 30 minuts.
A les 15.00 hores i fins a les 16.30, a la seu de l’Ajuntament d’Esparreguera, ens varem reunir amb la Regidora Mirna Matas (Esports), la Regidora Adriana García (Hisenda) i l' Alcaldessa Francesca Fosalba.
Es van tractar els tres temes que més ens preocupen en l’actualitat.
A) Subvenció anual ordinària: Es convocarà i la intenció política és mantenir-les, això sí, amb la reducció que ja se’ns havia anunciat degut a la situació financera de la nostra Vila. Ens diuen que no s’han convocat fins ara per qüestions de caràcter tècnic-administratiu (no es poden convocar les bases d’una subvenció que ha d’afectar els pressupostos d’una anualitat que no ha començat i que, per tant, no té determinats aquests pressupostos).
B) Reformes del Camp: Podeu llegir el post del passat 9 de novembre perquè se’ns ha reiterat la determinació d’escometre-les amb finançament a càrrec del FEIL-2010. Ens demanen que no aixequem massa expectatives fins que no estigui determinat el projecte i, conseqüentment, l’abast de la intervenció. L’Alcaldessa ens ha reiterat la seva paraula de que es realitzarà.
C) Neteja, Gestió i Explotació: Volen complir la contracta recentment renovada mentre que dissenyem alguna modificació que permeti alleugerar la despesa que l’ajuntament ha de fer en la neteja i manteniment bàsic del camp de futbol. Per a lo primer ens asseguren que el pagament del primer termini serà efectiu a data 20 de gener de 2010 i que l’actual conveni es mantindrà en vigor tal com està fins que sigui substituït per un de nou que contempli les modificacions que ens proposen i que, bàsicament, son les següents:
L’Ajuntament aportaria una persona de plantilla pròpia que es faria càrrec de les tasques pròpies de neteja i consergeria 40 hores setmanals. L’Import del treball de la persona que destini l’ajuntament es descomptarà de la quantitat que destinen al contracte que manté amb el Centre. La resta de les hores continuarien com fins ara, això és, amb personal o empresa contractat/contractada pel Centre, a compta de l’aportació econòmica diferencial que correspongui.
En tots els supòsit el Centre manté la gestió ordinària operativa i d’organització del funcionament de la instal·lació.
Les mesures proposades per l’ajuntament asseguren el funcionament de la instal·lació amb garanties i no genera cap perjudici al club.
Tot lo explicat en aquest apartat queda pendent d’una nova reunió, passat festes, per tancar l’acord concretant xifres, distribució horària i la participació del club en el procés de selecció de la persona que es destini a treballar en el camp de futbol.
Salut i ajustaments.

dimarts, 29 de desembre de 2009

ASSISTÈNCIA A ENTRENAMENTS

Abans de vacances vàrem fer públic el calendari d’entrenaments per als dies laborables que queien dins del període de vacances escolars.
El compliment està sent molt irregular però amb un denominador comú: L’Assistència als entrenaments està sent fluixa en la majoria de les plantilles i això no és gens bo pel manteniment de la forma i estat de joc dels nois i noies.
Ara ja no ho podrem arreglar, però intentarem fer pedagogia per a millorar l’assistència en properes situacions similars.
Això sí: És molt important que tothom recuperi la rutina d’entrenaments a partir del proper dilluns 4 de gener (només es suspendran els entrenaments el dia 6 de gener, dimecres, per ser festiu) amb la finalitat de poder afrontar la jornada del proper cap de setmana, en el que recomença la competició (9 i 10 de gener), en la millor disposició esportiva.
Traducció: Llevat del dia 6 de gener, la resta dels dies son d’entrenament ordinari i l’assistència als mateixos compta per a les convocatòries del cap de setmana.
Salut, preparació i compromís

REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT

Ahir ens van convocar a una reunió que s’ha de celebrar el proper dimecres (demà, 30 de desembre) amb l’Alcaldessa i la Regidora d’Esports. Suposem que es tractaran els temes que tenim pendents de resoldre, en especial els derivats de la renovació de la contracta per a la gestió i explotació del camp municipal de futbol, i conèixer quina és la previsió respecte de la subvenció anual ordinària.
Sigui el que sigui us informarem.
Salut i info.

AVUI ENS VISITA...

En Joan Paul Udina, president de CiU d’Esparreguera, visitarà aquesta tarda (29 de desembre de 2009) la instal·lació del camp municipal de futbol per a tenir un contacte directe amb la realitat de la instal·lació i conèixer, de primera mà, qüestions com ara la contracta per a la gestió i explotació de la instal·lació.
Salutacions i festes (les que venen).

dilluns, 21 de desembre de 2009

FLAG FOOTBALL

L’Equip esparreguerí de Flag Football (versió de futbol americà sense contacte) s’ha proclamat campió del Torneig de Nadal de Barberà del Vallés. Ho han aconseguit davant d’Igualada, Abrera i Barberà del Vallés.
Us deixem un enllaç per si voleu consultar la crònica que publica el nostre benvolgut Josep Maria Regañó a la seva pàgina “Firts Down”.
Enhorabona.
Salut i Esports
http://cid-995901cc19f3722f.spaces.live.com/blog/cns!995901CC19F3722F!3166.entry?sa=104886195

HORARIS MATINALS D’ENTRENAMENTS PER A PREBENJAMINS i BENJAMINS

Encara que el coordinador de Futbol-Iniciació (Carlos Prats) ja ho ha parlat amb els pares i mares, us passem nota dels horaris d’entrenaments pels propers dies de vacances escolars.
BENJAMINS A, B, i C:
Dia 21 i 22 de desembre de 2009: Horaris Normals
Dies 23, 28, 30 de desembre i 4 de gener de 2010: d’ 11.30 a 13.00 hores
A partir del 7 de gener (inclòs) de 2010: Horari Normal
PREBENJAMINS A i B:
Dies 23 i 30 de desembre: d’ 11.30 a 13.00 hores
A partir del 7 de gener (inclòs) de 2010: Horari Normal

Salut i Festes!!

dijous, 17 de desembre de 2009

CALENDARI D'ENTRENAMENTS A VACANCES

Com que aquest any les festes del desembre i gener cauen repartides en tres setmanes i com sigui que un període tant llarg de vacances perjudicaria notablement l’estat de forma i preparació dels nois i noies dels diferents equips del Centre, hem decidit mantenir les activitats en les dates que tot seguit us ressenyem.
Queda entès que en els dies que hi hagi activitat entrenaran els equips als que els hi correspongui per calendari d’entrenaments en cadascuna de les franges horàries.
D’Aquesta manera intentarem que els jugadors i jugadores arribin en les millors condicions a la jornada del 9 i 10 de gener de 2010 i que els pares i mares puguin “desintoxicar-se” de nens durant les vacances escolars portant-los a entrenament.
DIES D’ENTRENAMENT:
21, 22, 23, 28, 29 i 30 DE DESEMBRE DE 2009
4, 5, 7 i 8 DE GENER DE 2010.
COMPETICIÓ:
CAP DE SETMANA DEL 9 i 10 DE GENER DE 2010
A partir de l’11 de gener recuperem la rutina normalitzadora.
Aquest calendari és vàlid per a TOTS els equips del club, iniciació, escola, competició, masculins, femenins i Sèniors.
Els dies 24, 25, 26, 27 i 31 de DESEMBRE de 2009 i els dies 1, 2, 3 i 6 de GENER de 2010, el Camp Municipal de Futbol romandrà tancat.
Salut i vacances combinades

dimecres, 16 de desembre de 2009

CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL

Com era previst, ahir, 15 de desembre de 2009, es va celebrar reunió de socis del Centre en Assemblea.
Quan eren les 20.00 hores del vespre, a la sala d’actes de Can Pasqual, el President de la entitat va donar per constituïda l’assemblea.
En el decurs de la mateixa es van aprovar els comptes de l’exercici 2008-2009, aprovació que ho va ser per unanimitat i que van contemplar un superavit comptable de 582,73 Euros.
També per unanimitat es va aprovar l’informe de resultats esportius de l’exercici i la recepció per part del Centre de la escola d’iniciació al futbol que fins l’any passat havia depès del Patronat Municipal d’Esports.
De la mateixa manera l’Assemblea va ratificar la incorporació de’n José Rodríguez Muñoz al Consell Directiu, amb càrrec de vocal i enquadrat en l’àrea esportiva.
El punt 5 de l’ordre del dia era la presentació i explicació del Pressupost-2010. Després d’exposar-lo i explicar-lo també va ser aprovat per unanimitat.
En aquest punt es va comentar la possibilitat d’haver de procedir a la modificació del pressupost durant l’exercici, com a conseqüència de la possible suspensió (com a mínim endarreriment “sine die”) de la subvenció anual ordinària que concedeix l’ajuntament, cosa que obligaria a convocar una Assemblea Extraordinària per modificar el pressupost aprovat, en funció dels criteris que s’adoptessin i que només poden consistir en increment dels ingressos típics i/o en la reducció de despeses. L’Assemblea va remenar diferents opcions davant de les possibles situacions de fet amb les que ens trobem, sigui la no convocatòria de les subvencions, l’endarreriment i/o la reducció dràstica de l’import, per continuar comentant-les entre els associats durant les properes dates, per poder tenir una visió clara de la situació que permeti adoptar les solucions més escaients quan arribi el moment.
El punt sisè “Gestió del Camp Municipal de Futbol” també va ser de molt debat. Coneguda per l’Assemblea l’estat actual del contracte de gestió (prorrogat pel Patronat Municipal d’Esports a favor del Centre, però sense abonament de la corresponent partida pressupostària per l’Ajuntament, despesa que s’ha compromès a assumir el propi Patronat temporalment -mentre que disposin de líquiditat-), també es van remenar diferents opcions de mobilització davant el supòsit que arribi el moment que ningú no pugui assumir la neteja i manteniment ordinari del Camp Municipal de Futbol, cosa que com sabeu podria arribar a suposar la paralització de les activitats en aquesta instal·lació municipal.
Els dos darrers punts van acabar amb el mateix acord, anàlisi continuada de la situació, marge de confiança (prudent, però sempre anticipant-nos al risc de tancament de la instal·lació) a les gestions que està realitzant el Patronat d’Esports (s’ho han guanyat) i emplaçament a l’Assemblea per a una convocatòria extraordinària quan la situació ens obligui a realitzar accions per defensar que el camp municipal de futbol, com a instal·lació esportiva municipal, es mantingui obert amb les necessàries condicions de neteja i manteniment com qualsevol altra de les instal·lacions esportives de la vila.
Després del punt 7è (Compromís de reforma del Camp Municipal de Futbol) en el que no tenim novetat (més enllà del compromís que ens van manifestar fa setmanes respecte d’assumir-lo amb el 2n. FEIL) i dels Precs i Preguntes, es va donar per conclosa l’Assemblea sent les 21,31 hores.
Per tant, podem dir que el club gaudeix de molt bona salut i que l`únic risc (el de col·lapse de la instal·lació) no en depèn de nosaltres sinó de l’ajuntament, que és l'origen, causa i solució del mateix problema.
Nosaltres seguirem intentant col·laborar, posant empenta i treball, pregant per no haver de mobilitzar-nos (senyal que tot s'anirà resolent) però necessitem que qui té la obligació, faci la part que li pertoca (els contractes afecten a totes les parts).
Salut i seguiment.
El Consell Directiu agraeix l’assistència a l’Assemblea de tots els socis i sòcies que van assistir-hi, així com la de membres del programa d’esports “El Ventall Esportiu” de Ràdio Esparreguera.

dimarts, 15 de desembre de 2009

MODIFICACIÓ A L’ENLLAÇ “CALENDARIS i HORARIS”

Haureu pogut comprovar que, a mesura que avança el campionat, es van produint modificacions d’horaris en els partits que acaben per deixar obsolets els calendaris generals que vàrem conèixer a principi de temporada.
Així, per a que podeu conèixer i confirmar setmana a setmana l’horari dels partits, hem modificat l’enllaç de l’apartat “Calendaris i Horaris”.
Ara, en fer clic damunt l’enllaç referit, en lloc d’obrir-vos el calendari general inicial, us obrirà la pàgina de la FCF on consten els horaris a temps real (els horaris que hi consten els dilluns ja no es poden modificar unilateralment, sinó que necessiten la conformitat del club rival).
Veureu que, un cop dins de la pàgina de la FCF, podeu consultar el calendari a futur seleccionant la jornada que us interessi de la cortina de “jornades”. També podreu tenir accés a l’adreça dels camps fent clic damunt la icona de informació (“i”).
Esperem que us sigui d’utilitat i que us faciliti la informació
Salut i dades

RECUPERANT EL SENY, RECUPERANT EL JOC

La darrera jornada del juvenil, la 10à., ens va deixar un partit de categoria.
S’Enfrontaven en el municipal el Centre i la Escola de Futbol de Viladecavalls, 7è amb 16 punts i 4t amb 21 punts respectivament.
Els de la EF. Viladecavalls un bon equip, disciplinats al camp i jugant bé al futbol. Els nostres... depèn del dia. Doncs bé, els nostres van tenir el dia de voler jugar a futbol i oblidar-se d’altres coses i quan això passa som un tros d’equip. És de justícia reconèixer-los que darrerament sembla que s’estan centrant només en lo esportiu (encara que vàrem acabar tenint un expulsat per parlar més del compte) cosa que fa que ens animem, doncs queda molta lliga (tot just hem disputat la 10à jornada) i si ells volen ens poden dur a la primera divisió.
Algú pensarà que ens hem begut l’enteniment, que és impossible, que el líder (Vilomara) ens porta vuit (8) punts, que...
Coneixem molt bé la qualitat esportiva d’aquest grup, que sinó fos per les pèrdues d’autocontrol haguessin comptat les temporades per campionats des que eren cadets de primer any i sabem que poden guanyar a tots els equips del grup, que poden enllaçar victòria amb victòria, sense solució de continuïtat.
Esperem que haver recuperat el joc us ajudi a mantenir el seny, seny que us permetrà competir al màxim nivell perquè retroalimenta l’autocontrol. Ànims nois, el vostre repte és de caire personal. Si voleu podreu...
Salut i futbol, només...

dimecres, 9 de desembre de 2009

L'ASSEMBLEA A CAN PASQUAL

Finalment ens han confirmat que l’espai cedit per l’ajuntament per a que el CENTRE pugui realitzar la seva assemblea és la Sala d’Actes de Can Pasqual al carrer delS Cavallers.
La resta de dades de convocatòria continuen essent les mateixes, 19.30 hores primera convocatòria i 20.00 hores la segona. Com ja us hem explicat és convenient que us presenteu directament a la segona convocatòria. D’Aquesta manera us estalviareu haver d’esperar.
Recordeu que la vostra presència és molt important.
Salut i participació

dilluns, 7 de desembre de 2009

CRIDA A L'ASSEMBLEA

Degut a la evolució (o per millor dir la NO evolució) de situacions que afecten al Centre d’Esports Esparreguera, però que no en depenen de nosaltres, i que creiem de la suficient importància com a per a que es tractin en assemblea, us donem trasllat de les darreres informacions en el document adjunt “CRIDA A L’ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL”.
La situació actual és de la suficient transcendència com a perquè sigui tractada en assemblea general. No hi falteu.
Salut, Participació i Força de Representació


Feu clic al damunt d'aquest enllaç

http://ceesparreguera.blogspot.es/img/Crida_Assistencia_Assemblea.pdf

dimarts, 1 de desembre de 2009

COMPROMISOS SERIOSOS

Els equips que estan a primera divisió afronten les darreres jornades de la primera volta. Toca fer una valoració de necessitats per saber quants punts hauríem d’aconseguir per afrontar la segona volta amb opcions de mantenir la categoria. No és matemàtic, de vegades no s’aconsegueixen el nombre de punts desitjats a final de la 1ª. volta i, malgrat tot, s’aconsegueix la permanència. Però és clar que com abans sumis els punts més senzill pot resultar assolir l’objectiu.
El Cadet hauria de sumar 12 punts dels 15 que queden per disputar en la primera volta. Les millors opcions les tenim en les jornades 11 (CEE - Santa Clara), 12 (S. Esteve de Sesrovires - CEE), 13 (CEE. - San Mauro) i 14 (Base Olèrdola - CEE).
L’Aleví “A” hauria de fer 9 punts en les cinc jornades que queden. Les millors opcions sembla que poden estar en la jornada 11 (CEE - Marianao Poblet), 12 (Jabac Terrassa - CEE) i 14 (Vendrell - CEE)
Les nenes del Femení Infantil - Aleví ho tenen diferent, els queden tres jornades i seria imprescindible guanyar aquesta setmana a camp de la Escola de Futbol Bonaire, doncs els altres dos partits que resten de la primera volta son força inassequibles (S. Gabriel i Europa).
Des d’aquest mitja de comunicació social del club animem a tothom a donar-los suport en els partits, al temps que encoratgem els jugadors i jugadores a presentar batalla, a lluitar per defensar la sort dels equips en aquesta primera volta, de manera que ens permeti iniciar la segona amb les millors de les opcions.
Salut, esforç i ÀNIMS

DIADA DE PRESENTACIÓ 2009


Degut a la manca de dates disponibles sobre els compromisos de competició, hem decidit celebrar la PRESENTACIÓ DEL CE. ESPARREGUERA.
Sabem que resulta un tant precipitat però no hem pogut decidir fins tenir tancats el calendari d’aquells equips que jugaran amistosos contra tercer i algun canvi d’horari de partit de competició.
Serà un dia especial, amb la presentació de tots els nois i noies que formen part del club feta un per un, per plantilles. Es jugaran partits i hi haurà (durant el matí) barbacoa a preus populars per a tothom.
Prepareu les vostre càmeres de fer fotografies i aprofiteu el dia.
La previsió meteorològica pel dimarts 8 de desembre (encara que queda una mica lluny) és, en principi, de dia assolellat amb temperatures al voltant dels 15/16 graus i risc de pluja baix.
Acompanyeu-nos en la diada de presentació. Serà agradable.
Fent clic al damunt de la imatge de la dreta accedireu als horaris previstos per a la diada.
Salut i festa